18. 10. 2019  2:02 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTRPKA, M. -- GAŠPAROVIČOVÁ, D. Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov
Anglický názov: Catalysts for Oxidation of Cyclic Ketones
Český názov:
Autor: Bc. Martin Štrpka
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cyklopentanón, uhlíková čerň, cyclopentanone, cyclohexanone, katalyzátor, C-Vulcan, carbon black, catalyst, kyselina glutárová, cyklohexanón, adipic acid, kyselina adipová, glutaric acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Štrpka
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)