18. 10. 2019  0:55 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHERHAUFER, D. -- CALETKOVÁ, O. Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita
Anglický názov: Berkeleylactone A and Pandangolide 3. Structural Similarity, Occurrence, and Biological Activity
Český názov:
Autor: Bc. David Scherhaufer
Ing. Oľga Caletková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Pandangolide 3, macrolides, Pandangolid 3, makrolidy, Berkeleylaktón A, Berkeleylactone A
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. David Scherhaufer
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)