27. 10. 2020  13:15 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOHÁČIKOVÁ, V. -- CALETKOVÁ, O. Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu
Anglický názov:
Identification of Clopidogrel conglomerate salts
Český názov:
Autor:
Bc. Viktória Boháčiková
Ing. Oľga Caletková, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: racemický konglomerát, racemic conglomerate, kryštalizácia, enantiomer, CIAT, Clopidogrel, crystallization, enantiomér
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Viktória Boháčiková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)