21. 10. 2019  1:50 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOHÁČIKOVÁ, V. -- CALETKOVÁ, O. Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu
Anglický názov: Identification of Clopidogrel conglomerate salts
Český názov:
Autor: Bc. Viktória Boháčiková
Ing. Oľga Caletková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: racemický konglomerát, racemic conglomerate, kryštalizácia, enantiomer, CIAT, Clopidogrel, crystallization, enantiomér
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Viktória Boháčiková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)