20. 11. 2019  21:22 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SMORÁDKOVÁ, K. -- KREPS, F. Analýza antioxidačného potenciálu a biologicky aktívnych látok škoricového oleja. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza antioxidačného potenciálu a biologicky aktívnych látok škoricového oleja
Anglický názov: Analysis of antioxidant potential and biologically active compounds of cinnamon oil
Český názov:
Autor: Bc. Kristína Smorádková
doc. Ing. František Kreps, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidačná aktivita, Cinnamomum verum, škoricový olej, cinnamaldehyde, cinnamaldehyd, cinnamon oil, antioxidant activity, Cinnamomum cassia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Smorádková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)