19. 10. 2019  11:16 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDROVÁ, N. -- KREPS, F. Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch
Anglický názov: Antioxidant activity of the compounds in the seeds of grapes Cabernet Sauvignon and their potential use in cosmetics
Český názov:
Autor: Bc. Nikola Ondrová
Ing. František Kreps, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Vitis vinifera, DPPH, Folin-Ciocalteuovo činidlo, cosmetic emulsion, trolox, kozmetická emulzia, Folin-Ciocalteau reagent, vinič hroznorodý
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Nikola Ondrová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)