29. 10. 2020  20:09 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDROVÁ, N. -- KREPS, F. Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch
Anglický názov:
Antioxidant activity of the compounds in the seeds of grapes Cabernet Sauvignon and their potential use in cosmetics
Český názov:
Autor:
Bc. Nikola Ondrová
doc. Ing. František Kreps, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Vitis vinifera, DPPH, Folin-Ciocalteuovo činidlo, cosmetic emulsion, trolox, kozmetická emulzia, Folin-Ciocalteau reagent, vinič hroznorodý
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)