18. 10. 2019  1:21 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DAKOŠOVÁ, O. -- GÁL, M. Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami
Anglický názov: Characterization of the selected biomacromolecules by electrochemical methods
Český názov:
Autor: Bc. Olívia Dakošová
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: AC voltamperometria, AC voltammetry, mercury drop electrode, ortuťová kvapková elektróda, kyselina hyalurónová, hyaluronic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Olívia Dakošová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)