23. 10. 2020  14:02 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DAKOŠOVÁ, O. -- GÁL, M. Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami
Anglický názov:
Characterization of the selected biomacromolecules by electrochemical methods
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: AC voltamperometria, AC voltammetry, mercury drop electrode, ortuťová kvapková elektróda, kyselina hyalurónová, hyaluronic acid
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Olívia Dakošová
Posledná zmena:
22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)