20. 9. 2019  7:56 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MÜLLEROVÁ, S. -- MARKOŠOVÁ, K. Charakterizácia diaminooxidázy. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Charakterizácia diaminooxidázy
Anglický název: Characterization of Diamine Oxidase
Český název:
Autor: Bc. Simona Müllerová
Ing. Kristína Markošová, PhD.
Pracoviště: Ústav biotechnológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: GAP promoter, AOX1 promoter, GAP promótor, diamine oxidase, AOX1 promótor, Pichia pastoris, diaminooxidáza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Simona Müllerová
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)