21. 10. 2020  4:16 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MÜLLEROVÁ, S. -- MARKOŠOVÁ, K. Charakterizácia diaminooxidázy. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Charakterizácia diaminooxidázy
Anglický názov:
Characterization of Diamine Oxidase
Český názov:
Autor: Bc. Simona Müllerová
Ing. Kristína Kántorová, PhD.
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: GAP promoter, AOX1 promoter, GAP promótor, diamine oxidase, AOX1 promótor, Pichia pastoris, diaminooxidáza
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Simona Müllerová
Posledná zmena:
22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)