21. 10. 2019  6:50 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MÜLLEROVÁ, S. -- MARKOŠOVÁ, K. Charakterizácia diaminooxidázy. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Charakterizácia diaminooxidázy
Anglický názov: Characterization of Diamine Oxidase
Český názov:
Autor: Bc. Simona Müllerová
Ing. Kristína Markošová, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: GAP promoter, AOX1 promoter, GAP promótor, diamine oxidase, AOX1 promótor, Pichia pastoris, diaminooxidáza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Simona Müllerová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)