18. 9. 2019  11:06 Eugénia
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠOUCOVÁ, P. -- MARTINIAKOVÁ, S. Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch
Anglický název: Methods of Evaluation of Antioxidant Activity In Vitro
Český název:
Autor: Bc. Paula Šoucová
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ET metódy, HAT methods, in vitro, HAT metódy, ET methods
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Paula Šoucová
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)