18. 9. 2019  9:14 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠOUCOVÁ, P. -- MARTINIAKOVÁ, S. Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch
Anglický názov: Methods of Evaluation of Antioxidant Activity In Vitro
Český názov:
Autor: Bc. Paula Šoucová
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ET metódy, HAT methods, in vitro, HAT metódy, ET methods
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Paula Šoucová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)