22. 1. 2020  12:48 Zora
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BUNEVSKA, T. -- GRACZOVÁ, E. Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system
Český název:
Autor: Bc. Tanja Bunevska
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: extractive distillation, ionic liquid, vákuová odparka, extrakčná destilácia, iónová kvapalina, vacuum evaporator, solvent regeneration
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Tanja Bunevska
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)