14. 12. 2019  21:30 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUNEVSKA, T. -- GRACZOVÁ, E. Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system
Český názov:
Autor: Bc. Tanja Bunevska
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: extractive distillation, ionic liquid, vákuová odparka, extrakčná destilácia, iónová kvapalina, vacuum evaporator, solvent regeneration
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tanja Bunevska
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)