23. 10. 2020  14:18 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FÁBRY, A. -- NEHÉZ, M. Analýza a reprezentovanie riedkych grafov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Analýza a reprezentovanie riedkych grafov
Anglický názov: Analysis and representation of thin graphs
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Oddelenie matematiky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: riedke grafy, graphs, thin graphs, reprezentovanie grafov, grafy, representation of graphs
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)