18. 10. 2019  0:45 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORVÁTHOVÁ, H. -- DERCOVÁ, K. Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu. In Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště. Chrudim,: Vodní zdroje Ekomonitor, 2019, s. 172--174. ISBN 978-80-88238-14-0.

Originálny názov: Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu
Anglický názov: Bioremediation vs. Nanoremediation: degradation of polychlorinated biphenyls (PCBs) using integrated remediation approach
Autor: Ing. Hana Horváthová, PhD. (70%)
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (30%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště
Podnázov:
Od strany: 172
Do strany: 174
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Hana Horváthová, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště. Chrudim,: Vodní zdroje Ekomonitor, 2019. ISBN 978-80-88238-14-0.

Originálny názov: Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-88238-14-0
Vydavateľ: Vodní zdroje Ekomonitor
Miesto vydania: Chrudim,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)