23. 10. 2020  13:17 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORVÁTHOVÁ, H. -- DERCOVÁ, K. Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu. In Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště. Chrudim,: Vodní zdroje Ekomonitor, 2019, s. 172--174. ISBN 978-80-88238-14-0.

Originálny názov:
Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu
Anglický názov: Bioremediation vs. Nanoremediation: degradation of polychlorinated biphenyls (PCBs) using integrated remediation approach
Autor:
Ing. Hana Horváthová, PhD. (70%)
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (30%)
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště
Podnázov:
Od strany:
172
Do strany:
174
Počet strán:
3
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště. Chrudim,: Vodní zdroje Ekomonitor, 2019. ISBN 978-80-88238-14-0.

Originálny názov: Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-88238-14-0
Vydavateľ:
Vodní zdroje Ekomonitor
Miesto vydania:
Chrudim,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)