27. 10. 2020  13:35 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDREJOVIČ, G. -- MONCOĽ, J. -- KOMAN, M. Advanced structural and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with bioactive ligands. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 58--68. ISBN 978-80-8208-014-1.

Originálny názov:
Advanced structural and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with bioactive ligands
Slovenský názov:
Autor: Gregor Ondrejovič (20%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (40%)
prof. Ing. Marian Koman, DrSc. (40%)
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice
Podnázov:
Od strany:
58
Do strany:
68
Počet strán:
11
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019. ISBN 978-80-8208-014-1.

Originálny názov:
Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-8208-014-1
Vydavateľ:
Slovak Chemical Society
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)