19. 9. 2019  8:13 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HORVÁTHOVÁ, H. -- DERCOVÁ, K. Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry. In Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 142--143. ISBN 978-80-8213-003-7.

Originální název: Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry
Anglický název: Nanobioremediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): biodegradational potential of bacterial mixed culture
Autor: Ing. Hana Horváthová, PhD. (70%)
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (30%)
Pracoviště: Ústav biotechnológie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany
Podnázev:
Od strany: 142
Do strany: 143
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Hana Horváthová, PhD.
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019. ISBN 978-80-8213-003-7.

Originální název: Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-8213-003-7
Nakladatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Místo vydání: Banská Bystrica,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)