22. 9. 2019  1:38 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORVÁTHOVÁ, H. -- DERCOVÁ, K. Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry. In Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 142--143. ISBN 978-80-8213-003-7.

Originálny názov: Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry
Anglický názov: Nanobioremediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): biodegradational potential of bacterial mixed culture
Autor: Ing. Hana Horváthová, PhD. (70%)
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (30%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany
Podnázov:
Od strany: 142
Do strany: 143
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Hana Horváthová, PhD.
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019. ISBN 978-80-8213-003-7.

Originálny názov: Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8213-003-7
Vydavateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Miesto vydania: Banská Bystrica,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)