21. 10. 2020  4:59 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAKHAR, R. -- ZEMBJAKOVÁ, I. -- HUDEC, P. -- ČACHO, F. -- DERCO, J. -- URMINSKÁ, B. Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 28--37. ISBN 978-80-8208-013-4.

Originálny názov: Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom
Anglický názov:
Autor: Ing. Ronald Zakhar, PhD. (30%)
Ing. Ivana Zembjaková (20%)
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. (15%)
Ing. František Čacho, PhD. (15%)
prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (10%)
Ing. Barbora Urminská, PhD. (10%)
Pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Ústav analytickej chémie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku
Podnázov:
Od strany: 28
Do strany:
37
Počet strán:
10
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-013-4.

Originálny názov:
Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Ing. Michal Horňáček, PhD.
Karol Jesenák
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-8208-013-4
Vydavateľ:
FCHPT STU
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)