18. 10. 2019  0:46 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GÁL, M. -- DUNAJOVÁ, A A. -- TOMČÍKOVÁ, K. Impedimetric biosensor for the detection of protein virus residues. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 74--76. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: Impedimetric biosensor for the detection of protein virus residues
Anglický názov:
Autor: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (85%)
Aneta Anna Dunajová (10%)
Ing. Kornélia Tomčíková (5%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Podnázov:
Od strany: 74
Do strany: 76
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-905221-7-6
Vydavateľ: BEST servis
Miesto vydania: Ústí nad Labem,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)