20. 11. 2019  18:43 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLARIČ, L. -- MINAROVIČOVÁ, L. -- LAUKOVÁ, M. Postup extrakcie škrobu z batátov. In Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019. Bratislava,: OZ Preveda, 2019, s. 1. ISBN 978-80-972360-4-5.

Originálny názov: Postup extrakcie škrobu z batátov
Anglický názov:
Autor: Ing. Lukáš Kolarič (45%)
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (30%)
Ing. Michaela Lauková, PhD. (25%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Kolarič
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019. Bratislava,: OZ Preveda, 2019. ISBN 978-80-972360-4-5.

Originálny názov: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972360-4-5
Vydavateľ: OZ Preveda
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)