21. 10. 2020  4:05 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÉPESOVÁ, K. -- OLEJNÍKOVÁ, P. -- MACKUĽAK, T. -- TICHÝ, J. -- BÍROŠOVÁ, L. Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater. Environmental science and pollution research, 26. s. 18470--18483.

Originálny názov:
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Kristína Lépesová, PhD. (40%)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (10%)
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (5%)
Ing. Jozef Tichý (5%)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (40%)
Pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Ústav biochémie a mikrobiológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Environmental science and pollution research
Číslo zväzku (ročník):
26
Od strany: 18470
Do strany:
18483
Počet strán:
14
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Environmental science and pollution research. 2019.

Originálny názov: Environmental science and pollution research
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)