20. 9. 2019  11:42 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DURDIC, S. -- VUKOJEVIC, V. -- OGNJANOVIC, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MUTIC, J. -- STANKOVIĆ, D. Nanomolar Quantification of Polydatin at Boron Doped Diamond Electrode. Application in Dietary Supplements. International Journal of Electrochemical Science, 14. s. 5086--5095.

Originální název: Nanomolar Quantification of Polydatin at Boron Doped Diamond Electrode. Application in Dietary Supplements
Slovenský název:
Autor: Sladana Durdic (20%)
Vesna Vukojevic (20%)
Miloš Ognjanovic (20%)
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (20%)
Jelena Mutic (10%)
Dalibor Stanković (10%)
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: International Journal of Electrochemical Science
Číslo svazku (ročník): 14
Od strany: 5086
Do strany: 5095
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

International Journal of Electrochemical Science.

Originální název: International Journal of Electrochemical Science
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)