19. 9. 2019  6:42 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DURDIC, S. -- VUKOJEVIC, V. -- OGNJANOVIC, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MUTIC, J. -- STANKOVIĆ, D. Nanomolar Quantification of Polydatin at Boron Doped Diamond Electrode. Application in Dietary Supplements. International Journal of Electrochemical Science, 14. s. 5086--5095.

Originálny názov: Nanomolar Quantification of Polydatin at Boron Doped Diamond Electrode. Application in Dietary Supplements
Slovenský názov:
Autor: Sladana Durdic (20%)
Vesna Vukojevic (20%)
Miloš Ognjanovic (20%)
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (20%)
Jelena Mutic (10%)
Dalibor Stanković (10%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: International Journal of Electrochemical Science
Číslo zväzku (ročník): 14
Od strany: 5086
Do strany: 5095
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

International Journal of Electrochemical Science.

Originálny názov: International Journal of Electrochemical Science
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)