21. 9. 2019  23:19 Matúš
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SÁDECKÁ, J. -- URÍČKOVÁ, V. -- MÁJEK, P. -- JAKUBÍKOVÁ, M. Comparison of different fluorescence techniques in brandy classification by region of production. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 216. s. 125--135.

Originální název: Comparison of different fluorescence techniques in brandy classification by region of production
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (50%)
Ing. Veronika Uríčková, PhD. (20%)
Ing. Pavel Májek, PhD. (10%)
Ing. Michaela Jakubíková, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Číslo svazku (ročník): 216
Od strany: 125
Do strany: 135
Počet stran: 11
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

Originální název: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)