24. 9. 2019  10:50 Ľuboš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SÁDECKÁ, J. -- URÍČKOVÁ, V. -- MÁJEK, P. -- JAKUBÍKOVÁ, M. Comparison of different fluorescence techniques in brandy classification by region of production. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 216. s. 125--135.

Originálny názov: Comparison of different fluorescence techniques in brandy classification by region of production
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (50%)
Ing. Veronika Uríčková, PhD. (20%)
Ing. Pavel Májek, PhD. (10%)
Ing. Michaela Jakubíková, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Číslo zväzku (ročník): 216
Od strany: 125
Do strany: 135
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

Originálny názov: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)