20. 11. 2019  20:01 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAKHAR, R. -- DERCO, J. -- ČACHO, F. -- DLUHÝ, M. Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water. In International Conference Water Resources Protection 2019, From Environmental Goals towards Drinking Water Quality. Bratislava: Slovak Environment Agency, 2019, s. 40--47. ISBN 978-80-8213-005-1.

Originálny názov: Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water
Slovenský názov:
Autor: Ing. Ronald Zakhar (65%)
prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (10%)
Ing. František Čacho, PhD. (15%)
Marián Dluhý (10%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: International Conference Water Resources Protection 2019, From Environmental Goals towards Drinking Water Quality
Podnázov:
Od strany: 40
Do strany: 47
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ronald Zakhar
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

International Conference Water Resources Protection 2019, From Environmental Goals towards Drinking Water Quality. Bratislava: Slovak Environment Agency, 2019. ISBN 978-80-8213-005-1.

Originálny názov: International Conference Water Resources Protection 2019, From Environmental Goals towards Drinking Water Quality
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8213-005-1
Vydavateľ: Slovak Environment Agency
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)