23. 9. 2019  13:42 Zdenka
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUBIŇÁKOVÁ, E. -- DEBNÁROVÁ, K. -- DANIELIK, V. Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1. vyd. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 57--61. ISBN 978-80-227-4926-8.

Originální název: Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin
Anglický název: Electrolytic preparation of Al-Zr alloys
Autor: Ing. Emília Kubiňáková, PhD. (70%)
Ing. Kristína Debnárová (20%)
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (10%)
Pracoviště: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Nové trendy v povrchových úpravách
Podnázev:
Od strany: 57
Do strany: 61
Počet stran: 5
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-227-4926-8.

Originální název: Nové trendy v povrchových úpravách
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (50%)
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (50%)
Pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN: 978-80-227-4926-8
Nakladatel: Slovenská technická univerzita
Místo vydání: Bratislava,
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)