29. 10. 2020  8:47 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBIŇÁKOVÁ, E. -- DEBNÁROVÁ, K. -- DANIELIK, V. Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 57--61. ISBN 978-80-227-4926-8.

Originálny názov: Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin
Anglický názov:
Electrolytic preparation of Al-Zr alloys
Autor:
Pracovisko:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Nové trendy v povrchových úpravách
Podnázov:
Od strany:
57
Do strany:
61
Počet strán:
5
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-227-4926-8.

Originálny názov:
Nové trendy v povrchových úpravách
Anglický názov:
Český názov:
Editor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (50%)
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (50%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-227-4926-8
Vydavateľ: Slovenská technická univerzita
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)