27. 10. 2020  14:20 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SHOVA, S. -- VLAD, A. -- CAZACU, M. -- KRZYSTEK, J. -- OZAROWSKI, A. -- MALČEK, M. -- BUČINSKÝ, L. -- RAPTA, P. -- CANO, J. -- TELSER, J. -- ARION, V B. Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study. Dalton Transactions, 48. s. 5909--5922.

Originálny názov: Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study
Slovenský názov:
Autor:
Sergiu Shova (10%)
Angelica Vlad (9%)
Maria Cazacu (9%)
J. Krzystek (9%)
Andrew Ozarowski (9%)
Ing. Michal Malček, PhD. (9%)
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (9%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (9%)
Joan Cano (9%)
Joshua Telser (9%)
Vladimir B. Arion (9%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Dalton Transactions
Číslo zväzku (ročník):
48
Od strany:
5909
Do strany: 5922
Počet strán:
14
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Michal Malček, PhD.
Posledná zmena:
13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Dalton Transactions. 2019.

Originálny názov:
Dalton Transactions
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)