16. 9. 2019  14:07 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POGÁNY, L. -- MONCOĽ, J. -- PAVLIK, J. -- MAZÚR, M. -- ŠALITROŠ, I. High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties. ChemPlusChem, 84. s. 358--367.

Originální název: High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties
Slovenský název:
Autor: Ing. Lukáš Pogány, PhD. (20%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (20%)
Ing. Ján Pavlik, PhD. (20%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (20%)
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD. (20%)
Pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: ChemPlusChem
Číslo svazku (ročník): 84
Od strany: 358
Do strany: 367
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Pogány, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ChemPlusChem. 2019.

Originální název: ChemPlusChem
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)