26. 10. 2020  23:31 Demeter
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POGÁNY, L. -- MONCOĽ, J. -- PAVLIK, J. -- MAZÚR, M. -- ŠALITROŠ, I. High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties. ChemPlusChem, 84. s. 358--367.

Originálny názov:
High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties
Slovenský názov:
Autor: Ing. Lukáš Pogány, PhD. (20%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (20%)
Ing. Ján Pavlik, PhD. (20%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (20%)
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
ChemPlusChem
Číslo zväzku (ročník):
84
Od strany: 358
Do strany: 367
Počet strán:
10
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Lukáš Pogány, PhD.
Posledná zmena:
13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemPlusChem. 2019.

Originálny názov:
ChemPlusChem
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)