21. 10. 2020  4:47 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DARVASIOVÁ, D. -- LUKEŠ, V. -- RAPTA, P. -- ANDERSEN, C L. -- HAMMERICH, O. B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, s. 121--123.

Originálny názov:
B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Denisa Darvasiová, PhD. (20%)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (20%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (20%)
Cecilie Lindholm Andersen (20%)
Ole Hammerich (20%)
Pracovisko:
Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets
Podnázov:
Od strany:
121
Do strany:
123
Počet strán:
3
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Posledná zmena:
13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019.

Originálny názov:
WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Bulgarian Academy of Science
Miesto vydania:
Sofia,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)