17. 9. 2019  15:19 Olympia
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KHVALBOTA, L. -- MACHYŇÁKOVÁ, A. -- ŠPÁNIK, I. Chiral Separation of VOC’s Present in Slovak Tokaj Wines. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 1.

Originální název: Chiral Separation of VOC’s Present in Slovak Tokaj Wines
Slovenský název:
Autor: Mgr. Liudmyla Khvalbota (50%)
Ing. Andrea Machyňáková, PhD. (20%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (30%)
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Liudmyla Khvalbota
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019.

Originální název: The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Texas Wright´s Media
Místo vydání: Fort Worth, Texas, USA
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)