18. 10. 2019  0:42 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SOHRETOGLU, D. -- SEVGI, S. -- ŠORAL, M. -- RENDA, G. Investigations on secondary metabolites of a relict oak: Quercus pontica. In Trends in Natural Product Research – PSE Young Scientists’ Meeting, 19.-21.6.2019, Budapešť: Book of Abstracts. 1. vyd. Budapešť: Phytochemical Society of Europe, 2019, s. 52.

Originálny názov: Investigations on secondary metabolites of a relict oak: Quercus pontica
Slovenský názov:
Autor: Didem Sohretoglu (25%)
Sezer Sevgi (25%)
Ing. Michal Šoral, PhD. (25%)
Gulin Renda (25%)
Pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Trends in Natural Product Research – PSE Young Scientists’ Meeting, 19.-21.6.2019, Budapešť: Book of Abstracts
Podnázov:
Od strany: 52
Do strany: 52
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Šoral, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Trends in Natural Product Research – PSE Young Scientists’ Meeting, 19.-21.6.2019, Budapešť: Book of Abstracts. 1.. vyd. Budapešť: Phytochemical Society of Europe, 2019.

Originálny názov: Trends in Natural Product Research – PSE Young Scientists’ Meeting, 19.-21.6.2019, Budapešť: Book of Abstracts
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Phytochemical Society of Europe
Miesto vydania: Budapešť
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)