21. 10. 2020  10:46 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JABLONSKÝ, M. -- ŠIMA, J. Dep eutectic solvents in biomass valorization. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 176 s. ISBN 978-80-227-4911-4.

Originálny názov:
Dep eutectic solvents in biomass valorization
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
978-80-227-4911-4
Vydavateľ:
Spektrum STU
Miesto vydania:
Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán:
176
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)