21. 10. 2019  1:54 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAHULCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, K. -- MICAJOVÁ, B. -- BÍROŠOVÁ, L. Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, s. 35. ISBN 978-80-210-9296-9.

Originálny názov: Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie
Anglický názov: Characterization of antibiotic resistant bacteria isolated from smoothie drinks
Autor: Ing. Monika Krahulcová (55%)
Ing. Kristína Lépesová, PhD. (15%)
Ing. Barbora Micajová (15%)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (15%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: XXVIII. konference mladých mikrobiologů
Podnázov:
Od strany: 35
Do strany: 35
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Monika Krahulcová
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.

Originálny názov: XXVIII. konference mladých mikrobiologů
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Lukáš Vacek
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-210-9296-9
Vydavateľ: Masarykova univerzita
Miesto vydania: Brno,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)