27. 10. 2020  13:21 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAHULCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, K. -- MICAJOVÁ, B. -- BÍROŠOVÁ, L. Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, s. 35. ISBN 978-80-210-9296-9.

Originálny názov:
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie
Anglický názov:
Characterization of antibiotic resistant bacteria isolated from smoothie drinks
Autor:
Pracovisko:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
XXVIII. konference mladých mikrobiologů
Podnázov:
Od strany:
35
Do strany:
35
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Monika Krahulcová
Posledná zmena:
13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.

Originálny názov:
XXVIII. konference mladých mikrobiologů
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Lukáš Vacek
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-210-9296-9
Vydavateľ:
Masarykova univerzita
Miesto vydania:
Brno,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)