20. 10. 2019  11:37 Vendelín
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STRIŽINCOVÁ, P. -- ŠKULCOVÁ, A. -- JABLONSKÝ, M. -- MAJOVÁ, V. Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 45. ISBN 978-989-20-9622-3.

Originální název: Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction
Slovenský název:
Autor: Ing. Petra Strižincová (97%)
Ing. Andrea Škulcová, PhD. (1%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (1%)
Ing. Veronika Majová (1%)
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon
Podnázev:
Od strany: 45
Do strany: 45
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Petra Strižincová
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019. ISBN 978-989-20-9622-3.

Originální název: 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-989-20-9622-3
Nakladatel: The NOVA School of Science and Technology
Místo vydání: Lisabon
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)