20. 9. 2020  12:28 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRIŽINCOVÁ, P. -- ŠKULCOVÁ, A. -- JABLONSKÝ, M. -- MAJOVÁ, V. Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 45. ISBN 978-989-20-9622-3.

Originálny názov: Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon
Podnázov:
Od strany:
45
Do strany: 45
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Petra Strižincová, PhD.
Posledná zmena:
13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019. ISBN 978-989-20-9622-3.

Originálny názov:
1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-989-20-9622-3
Vydavateľ: The NOVA School of Science and Technology
Miesto vydania: Lisabon
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)