23. 10. 2020  13:26 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAHULCOVÁ, M. -- BÍROŠOVÁ, L. -- FRANKO, T. -- MICAJOVÁ, B. -- LÉPESOVÁ, K. -- OLEJNÍKOVÁ, P. Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1. vyd. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, s. 152. ISBN 978-989-54470-0-8.

Originálny názov:
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav biochémie a mikrobiológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book
Podnázov:
Od strany:
152
Do strany: 152
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1.. vyd. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019. ISBN 978-989-54470-0-8.

Originálny názov:
IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-989-54470-0-8
Vydavateľ:
Proteomas Scientific Society
Miesto vydania:
Caparica, Portugalsko
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)