18. 10. 2019  0:50 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAHULCOVÁ, M. -- BÍROŠOVÁ, L. -- FRANKO, T. -- MICAJOVÁ, B. -- LÉPESOVÁ, K. -- OLEJNÍKOVÁ, P. Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1. vyd. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, s. 152. ISBN 978-989-54470-0-8.

Originálny názov: Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks
Slovenský názov:
Autor: Ing. Monika Krahulcová (40%)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (20%)
Bc. Tomáš Franko (10%)
Ing. Barbora Micajová (10%)
Ing. Kristína Lépesová, PhD. (10%)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (10%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav biochémie a mikrobiológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book
Podnázov:
Od strany: 152
Do strany: 152
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Monika Krahulcová
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1.. vyd. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019. ISBN 978-989-54470-0-8.

Originálny názov: IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-989-54470-0-8
Vydavateľ: Proteomas Scientific Society
Miesto vydania: Caparica, Portugalsko
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)