18. 10. 2019  1:38 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TAKÁČ, Z. -- BUSTINCE, H. -- FERNANDEZ, J. -- DIMURO, G P. -- ASMUS, T. -- CASTILLO, A. Interval-valued distances and entropies taking into account the width. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 140--150. ISBN 978-3-030-19493-2.

Originálny názov: Interval-valued distances and entropies taking into account the width
Slovenský názov:
Autor: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. (50%)
Humberto Bustince (10%)
Javier Fernandez (10%)
Gracaliz Pereira Dimuro (10%)
Tiago Asmus (10%)
Aitor Castillo (10%)
Pracovisko: Oddelenie matematiky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: New Trends in Aggregation Theory
Podnázov:
Od strany: 140
Do strany: 150
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019. ISBN 978-3-030-19493-2.

Originálny názov: New Trends in Aggregation Theory
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Radomír Halaš (30%)
Marek Gagolewski (30%)
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (40%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-030-19493-2
Vydavateľ: Springer Nature Switzerland AG
Miesto vydania: Cham (Switzerland)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)