19. 10. 2019  11:15 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIHAĽ, M. -- ČERVEŇANSKÝ, I. -- MARKOŠ, J. Investigation of membrane bioreactor for in situ product removal based on silicone rubber membrane module. Chemical Papers, 73. s. 2133--2142.

Originálny názov: Investigation of membrane bioreactor for in situ product removal based on silicone rubber membrane module
Slovenský názov:
Autor: Ing. Mário Mihaľ, PhD. (34%)
Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (33%)
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (33%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Chemical Papers
Číslo zväzku (ročník): 73
Od strany: 2133
Do strany: 2142
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemical Papers.

Originálny názov: Chemical Papers
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)