8. 12. 2019  7:15 Marína
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BUSTINCE, H. -- FERNANDEZ, J. -- TAKÁČ, Z. Interval-valued distances and entropies taking into account the width. In The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 6. ISBN 978-83-7996-680-6.

Originální název: Interval-valued distances and entropies taking into account the width
Slovenský název:
Autor: Humberto Bustince (34%)
Javier Fernandez (33%)
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. (33%)
Pracoviště: Oddelenie matematiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019
Podnázev:
Od strany: 6
Do strany: 6
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. ISBN 978-83-7996-680-6.

Originální název: The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-83-7996-680-6
Nakladatel: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Místo vydání: Rzesów, Poľsko
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)