8. 8. 2020  5:03 Oskar
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUSTINCE, H. -- FERNANDEZ, J. -- TAKÁČ, Z. Interval-valued distances and entropies taking into account the width. In The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 6. ISBN 978-83-7996-680-6.

Originálny názov:
Interval-valued distances and entropies taking into account the width
Slovenský názov:
Autor:
Humberto Bustince (34%)
Javier Fernandez (33%)
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. (33%)
Pracovisko:
Oddelenie matematiky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019
Podnázov:
Od strany:
6
Do strany: 6
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. ISBN 978-83-7996-680-6.

Originálny názov:
The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-83-7996-680-6
Vydavateľ:
Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Miesto vydania:
Rzesów, Poľsko
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)