12. 12. 2019  15:37 Otília
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠVORC, Ľ. -- SARAKHMAN, O. Boron-doped diamond-based electrochemical sensors in drug and food analysis. In BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts. 1. vyd. Oludeniz, Turecko,: Aig Tur, 2019, s. 1.

Originální název: Boron-doped diamond-based electrochemical sensors in drug and food analysis
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (70%)
Olha Sarakhman (30%)
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts. 1.. vyd. Oludeniz, Turecko,: Aig Tur, 2019.

Originální název: BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Aig Tur
Místo vydání: Oludeniz, Turecko,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)