23. 10. 2020  13:05 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠVORC, Ľ. -- SARAKHMAN, O. Boron-doped diamond-based electrochemical sensors in drug and food analysis. In BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts. 1. vyd. Oludeniz, Turecko,: Aig Tur, 2019, s. 1.

Originálny názov:
Boron-doped diamond-based electrochemical sensors in drug and food analysis
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (70%)
Olha Sarakhman (30%)
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts
Podnázov:
Od strany:
1
Do strany:
1
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts. 1.. vyd. Oludeniz, Turecko,: Aig Tur, 2019.

Originálny názov: BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Aig Tur
Miesto vydania:
Oludeniz, Turecko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)