19. 10. 2019  12:27 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RAJNÁK, C. -- TITIŠ, J. -- MONCOĽ, J. -- MIČOVÁ, R. -- BOČA, R. Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Manganese(II) Complex. Inorganic Chemistry, 58. s. 991--994.

Originálny názov: Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Manganese(II) Complex
Slovenský názov:
Autor: Cyril Rajnák (35%)
doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. (15%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (15%)
R. Mičová (5%)
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (30%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Inorganic Chemistry
Číslo zväzku (ročník): 58
Od strany: 991
Do strany: 994
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Inorganic Chemistry. 2019.

Originálny názov: Inorganic Chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)