21. 10. 2019  1:53 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPAČKOVÁ, A. -- ONDÁKOVÁ, M. Application of conventional MISPE, pipette tip MISPE and magnetic MIP extraction in wine analysis. In HPLC 2019, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 16.-20.6.2019, Milano. Miláno,: University of Milano-Bicocca, 2019, s. 1--2.

Originálny názov: Application of conventional MISPE, pipette tip MISPE and magnetic MIP extraction in wine analysis
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (80%)
Bc. Andrea Špačková (10%)
Bc. Martina Ondáková (10%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: HPLC 2019, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 16.-20.6.2019, Milano
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 2
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

HPLC 2019, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 16.-20.6.2019, Milano. Miláno,: University of Milano-Bicocca, 2019.

Originálny názov: HPLC 2019, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 16.-20.6.2019, Milano
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: University of Milano-Bicocca
Miesto vydania: Miláno,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)