31. 10. 2020  12:20 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SEKRETÁR, S. -- BURČOVÁ, Z. -- KREPS, F. -- SCHMIDT, Š. Antioxidačné účinky extraktov z fytomasy v bravčovej masti. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 184--189. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originálny názov:
Antioxidačné účinky extraktov z fytomasy v bravčovej masti
Anglický názov:
Antioxidant effects of phytomass extracts in lard
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Podnázov:
Od strany: 184
Do strany:
189
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originálny názov:
Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-8208-010-3
Vydavateľ:
Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)