23. 10. 2020  13:51 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ANTOŠOVÁ, N. -- BELÁNIOVÁ, B. -- PIECKOVÁ, E. Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETICS". Czech Journal of Civil Engineering, 5. s. 7--15.

Originálny názov: Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETICS"
Anglický názov:
Experimental testing of biocorrosis development conditions in the double ETICS
Autor: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. (50%)
Ing. Barbora Belániová, PhD. (40%)
doc. Ing. Elena Piecková, PhD. (10%)
Pracovisko: Katedra technológie stavieb
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Czech Journal of Civil Engineering
Číslo zväzku (ročník):
5
Od strany:
7
Do strany: 15
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: biocorrosion, degradácia povrchu, surface degradation, biokorózia, double thermal insulation technology, technológia zdvojeného zateplenia, vlhkostné podmienky, humidity conditions
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Czech Journal of Civil Engineering. 2019.

Originálny názov:
Czech Journal of Civil Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)