23. 10. 2020  13:37 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRONEC, M. -- FULAJTÁROVÁ, K. -- KLEMPOVÁ, T. -- ČERTÍK, M. Fractionation of Wheat Straw Catalyzed by Recyclable Terephthalic Acid. Chemistry Select, 4. s. 6060--6065.

Originálny názov:
Fractionation of Wheat Straw Catalyzed by Recyclable Terephthalic Acid
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Chemistry Select
Číslo zväzku (ročník):
4
Od strany: 6060
Do strany: 6065
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemistry Select.

Originálny názov:
Chemistry Select
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)