18. 10. 2019  0:56 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRONEC, M. -- FULAJTÁROVÁ, K. -- KLEMPOVÁ, T. -- ČERTÍK, M. Fractionation of Wheat Straw Catalyzed by Recyclable Terephthalic Acid. Chemistry Select, 4. s. 6060--6065.

Originálny názov: Fractionation of Wheat Straw Catalyzed by Recyclable Terephthalic Acid
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Milan Hronec, DrSc. (25%)
Ing. Katarína Fulajtárová (25%)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (25%)
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (25%)
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Ústav biotechnológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Chemistry Select
Číslo zväzku (ročník): 4
Od strany: 6060
Do strany: 6065
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemistry Select.

Originálny názov: Chemistry Select
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)